AniLedodi-heb-3D

אני לדודי: מדריך להעשרת האינטימיות לזוגות נשואים

 

פורסם במקור ראשון סקירה ספרותית ע״י הרב חננאל רוס

בשנים האחרונות מתקיים בציבור הדתי־לאומי שיח פורה וענף על מיניות, ובמסגרתו נכתבים ספרים המבקשים לענות על צרכים העולים מהשטח. הספר “אני לדודי” נכתב בידי שני מחברים מנוסים ובעלי שם בעולם הטיפול המיני, ד”ר דוד ריבנר וטלי רוזנבאום, והוא מוגדר כ”מדריך להעשרת האינטימיות לזוגות נשואים”. השימוש במילה “אינטימיות” ולא ב”מיניות”, אינו מקרי. ההלכה היהודית, ובעקבותיה ספר זה, מדריכים לגשת אל המיניות כחלק מאינטימיות רחבה.

מיד לאחר הפתיחה, העוסקת באותה אינטימיות רחבה, ניתן מקום להלכה היהודית ולאופן שבו הלכות “טהרת המשפחה” מייצרות מסגרות שונות שמשפיעות על החיים המיניים והזוגיים. ההלכה מלווה את הספר לכל אורכו, ואף שהוא מציג אפשרויות שעשויות להיתפס כשייכות לצד הליברלי, המחברים מציעים לכל קורא להתייעץ עם הרב שלו, כדי שבחירותיו יתאימו להשקפת עולמו ולאורח חייו הכללי. אוסיף כי במקרים רבים קשה לנחש מה רבנים יפסקו, וכי בתחום זה קיימים לא פעם פערים בין אמירות המושמעות לציבור הרחב, ובין תשובות הניתנות באופן אישי.

אחת האיכויות שיש לזקוף לטובת הספר הוא הקיצור. במעט יותר ממאה עמודים, המחולקים לפרקים קצרים, מצויות התייחסויות למגוון נושאים, הזדמנויות ואתגרים הכרוכים בנישואים ארוכי שנים ובחיי משפחה. הפרקים מתאפיינים בהתייחסות ממוקדת, פרקטית, ישירה ותמציתית לנושאים חשובים. מכיוון שרבים מהנושאים עשויים להיות רגישים וטעונים, הקיצור מסייע לצלוח אותם ולאפשר לדבר עליהם.

להמשך הבתבה לחץ פה

 

 

Share this post