מסרים תרבותיים ודתיים

מטפלים המסייעים לזוגות נשואים החווים קשיים בתפקוד המיני, חייבים לקחת בחשבון את המסריםהתרבותייםוהדתיים שעליהם חונכו בני הזוג, ובפרט את ההנחיות ההלכתיות והשפעתן על התפקוד המיני. ההלכה דוחה פעילות מינית טרם הנישואין, ואף אינה מעודדת התפתחות תחושת העצמי המיני טרם הנישואין. יחד עם זאת, קיימת ציפייה מבני הזוג לקיים יחסי מין מלאים מיד לאחר החתונה. מעבר חד זה, מהשתקה של הנושא והתנזרות מלאה מקיום יחסי מין, לעבר מימושם המיידי לאחר החתונה, יוצר דיסוננס קוגניטיבי המקשה לעתיםעל בני הזוג להתגבר עליו

Share this post