מיניות באמצע החיים

מחבר: 
טלי רוזנבאום

מאמר מאת טלי באתר "לה-בריאות" העוסק בשינויים פיזיולוגיים ותפקידה של רצפת האגן.